Strona Główna

Spis treści
Strona Główna
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Wszystkie strony

 


 


Nasza szkoła uczestniczy w programach:

owoce i warzywa multisport

AA

Zaopatrzenie w programie "Owoce i warzywa w szkole"i "Szklanka mleka" realizowane przez GS Ozorków

 
 

 

O PROGRAMIE

To już III edycja Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania” .Przygotowany został przez specjalistów z myślą o uczennicach klas pierwszych i drugich gimnazjum. Celem programu jest wsparcie realizacji zajęć lekcyjnych z nastolatkami w ramach przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” ujętego w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Przeprowadzenie takich spotkań z młodzieżą to trudne zadanie, dlatego korzystamy ze specjalnego zestawu narzędzi mającego na celu wsparcie realizacji zagadnień związanych z okresem dojrzewania. Ta inicjatywa edukacyjna pozwoli nastolatkom lepiej sobie radzić z problemami związanymi z dorastaniem i dojrzewaniem. Zestaw ten zawiera: filmy edukacyjne wraz ze scenariuszami zajęć , plakat informacyjny , poradniki dla nastolatek oraz ich rodziców, a także tablice edukacyjne . Zapraszamy zarówno dziewczęta jak również rodziców do odwiedzenia strony internetowej www.akademia-dojrzewania.pl, gdzie można znaleźć wiele pomocnych informacji dotyczących dojrzewania dziewcząt.

Katarzyna Górna

 


Zajęcia edukacyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”

8 października 2015 r. uczniowie klas II, IIIa i IIIb uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”. Ma ona na celu ochronę dzieci w młodszym wieku szkolnym w Polsce przed zagrożeniami wiążącymi się z korzystaniem z internetu. Celem projektu jest również wsparcie otoczenia dziecka - rodziców i nauczycieli - poprzez dostarczanie wiedzy na temat kształtowania właściwych nawyków korzystania z internetu.

Zajęcia miały formę prezentacji multimedialnych uzupełnionych zabawami, scenkami i quizami. Zostały przeprowadzone przez przedstawicielki Fundacji dla Kultury.pl

Dzieci w przystępny i ciekawy sposób dowiedziały się jak dbać o własne bezpieczeństwo w sieci i jak odpowiedzialnie korzystać z dostępnych w Internecie treści.

Podczas szkolenia uczniowie dowiedzieli się:

- jakie zagrożenia czyhają w świecie wirtualnym,

- jakie są sposoby bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z internetu,

- jak unikać zagrożeń wynikających z użytkowania internetu oraz poznali sposoby prawidłowych reakcji w momencie zetknięcia się z nimi,

- doskonalili umiejętności współpracy w grupie.

 

Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu


Agnieszka Staniszewska

 

 


 

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek 25 września 2015 nasza szkoła po raz kolejny brała udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Była to już piąta edycja tego międzynarodowego obecnie przedsięwzięcia. Głównym celem akcji WMTDay 2015 było przypomnienie tabliczki mnożenia wśród uczniów po okresie wakacji.

Od poniedziałku na terenie szkoły pojawiły się plakaty promujące V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia oraz charakterystyczne dla akcji paski z przykładami mnożenia, w których umieszczone są znaki zapytania. W piątek na terenie szkoły odbywały się egzaminy ze znajomości tabliczki mnożenia. Uczniowie klas III –V szkoły podstawowej na lekcjach matematyki brali udział w przygotowanych grach i zabawach utrwalających tabliczkę mnożenia, a na koniec zajęć podchodzili do egzaminów. Każdy kto zdał egzamin otrzymywał laminowany certyfikat MT Expert. Chętni uczniowie z pozostałych klas oraz pracownicy szkoły podchodzili do egzaminów na przerwach międzylekcyjnych. Testy przeprowadzały dwa Patrole Egzaminacyjne złożone z uczniów klasy pierwszej gimnazjum.

Podczas V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w naszej szkole organizatorzy wydali łącznie 157 certyfikatów MT Expert. Już dziś zapraszamy na kolejną – VI edycję WMTDay, który zaplanowany jest na ostatni piątek września 2016 roku.

Łukasz Oterski


 

22 SPRZĄTANIE ŚWIATA

W dniu 22 września 2015r. w Zespole Szkół w Modlnej została przeprowadzona akcja –Sprzątanie Świata. Jest ona zarazem jednym z działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu ,,Ogródek dydaktyczny” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi.. Tegoroczna 22 już edycja odbyła się pod hasłem ,,Wyprawa - poprawa” .Podczas trwania akcji zwracaliśmy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wszyscy uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w oczyszczenie najbliższej okolicy z pozostawionych śmieci oraz nielegalnych wysypisk. Uczniowie zostali wyposażeni w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci, za które składamy podziękowania Urzędowi Gminy Ozorków. Po powrocie przeprowadzona została dyskusja na temat ochrony przyrody i selektywnej zbiórki odpadów. Uczniowie segregowali zebrane odpady do odpowiednich pojemników oraz odczytywali z tablicy zamieszczonej w ogródku dydaktycznym czas ich rozkładu i wpływ na środowisko.

Na terenie ogródka powstały ,,Pola nadziei”. Każdy uczeń zasadził na nich cebulkę wiosennych kwiatów, które zakwitając wiosną ukażą różnobarwną łąkę tulipanów, żonkili i hiacyntów. Klasy IV-VI i I-III gimnazjum rozwiązywały karty pracy i zagadki ekologiczne zaś klasy O-III wykonywały plakaty dotyczące czystości naszej planety. Wszyscy mamy nadzieję, że przeprowadzona akcja przyczyni się do uświadomienia zarówno uczniom jak i mieszkańcom naszej miejscowości, że dbałość o naszą wspólną planetę zależy od nas wszystkich i zaczyna się ona od najprostszych działań dotyczących zmiany własnych nawyków i przyzwyczajeń.

Katarzyna Górna

 


Święto patrona

Społeczność Zespołu Szkół w Modlnej, jak co roku, wzięła udział w obchodach związanych z rocznicą największej bitwy kampanii wrześniowej 1939 r.

18 września nasza szkoła obchodziła święto patrona, czyli 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Z tej okazji temat prowadzonych zajęć dotyczył bitwy nad Bzurą. Od godziny 10.00 uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w oficjalnych uroczystościach religijno –patriotycznych.

Po mszy świętej i apelu poległych na cmentarzu, zaproszeni goście udali się do szkoły na „żywą lekcję historii” o treści nawiązującej do okresu II wojny światowej. Uczniowie klas I i III gimnazjum, pod kierunkiem polonistki p. Marzenny Rybak, nauczycielki muzyki p. Joanny Banackiej oraz nauczycielki historii p. Marzeny Olczak, przygotowali bardzo wzruszający spektakl historyczny.

Uczennica kl. II Gim.

Anna Dobrowolska


 

Terminy i godziny konsultacji dla rodziców zamieszczone są w zakładce "Pracownicy szkoły"

 


 

WAŻNE!

BARDZO PROSZĘ  RODZICÓW DZIECI 

KORZYSTAJĄCYCH  ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

O ZGŁASZANIE  DO INTENDENTA UCZULENIA DZIECKA

NA JAKIEKOLWIEK ŚRODKI SPOŻYWCZE


 


 

WAŻNE !

W zakładce "DOKUMENTY DO POBRANIA" dostępny jest

 

REGULAMIN DOWOŻENIA I ODWOŻENIA UCZNIÓW
 

1 WRZEŚNIA 2015 r.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

- Msza święta o godz. 8.00

- Po mszy świętej spotkanie w sali gimnastycznej.

 


 

Wyprawka do kl. „0”:

 • Obuwie na zmianę w worku
 • Notes do korespondencji
 • Klej w sztyfcie
 • Nożyczki
 • Kredki ołówkowe
 • Kredki świecowe
 • Pastele
 • Pisaki
 • Blok rysunkowy mały biały i kolorowy -1 szt.
 • Blok techniczny mały biały i kolorowy - 1 szt.
 • Blok rysunkowy duży biały i kolorowy - 1 szt.
 • Blok techniczny duży biały i kolorowy -  1 szt.
 • Plastelina- małe opakowanie
 • Farby plakatowe z grubym pędzlem
 • Teczka na gumkę - 1 szt.
 • Wycinanki (zeszyt papierów kolorowych) - 1 szt.
 • Bibuła karbowana - 2 kolory
 • Ręczniki papierowe - 3 szt.

 

Wszystkie pomoce proszę podpisać.

 

 


Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

Gdzie szukać pomocy.

 


 

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015 - 2016

obowiązujący w Zespole Szkół w Modlnej dostępny jest w zakładce

"DOKUMENTY DO POBRANIA"


 


 

 

 

Zadanie pn.: „ROK W OGRODZIE, CZYLI STAWIAM NA ZIELONE –

ogródek dydaktyczny w Szkole Podstawowej w Modlnej”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W dniu 24 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie ogródka przyszkolnego „Rok w ogrodzie, czyli stawiam na zielone”. Swoją obecnością zaszczycili nas: Zastępca Prezesa WFOŚiGW Pan Wiesław Łukomski, Sekretarz Gminy Ozorków Pan Witold Kosmowski, Ksiądz Proboszcz Piotr Bratek, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Sowińska. Odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie ogródka. Uroczystość uświetnili uczniowie klas 0-II radosnym i barwnym przedstawieniem o tematyce ekologicznej.

Ogródek dydaktyczny podzielony jest na części tematyczne. Na istniejącym trawniku zorganizowano część dydaktyczno-rekreacyjną, składającą się z gier, zabaw i tablic dydaktycznych oraz ławek. Wzdłuż żywopłotu powstała „aleja drzew” rodzimych gatunków z borderami. Wzdłuż wjazdu utworzono stanowisko z wieloma cennymi chronionymi gatunkami roślin rodzimych. Powstała „zielona klasa” – zadaszona altana wykonana z drewna z ławkami i stołem. Przed altaną umieszczona została zewnętrzna tablica do rysowania, zakupiona z funduszu Rady Rodziców. Kolejną część ogródka stanowi „ptasia stołówka” – karmniki, poidełko oraz rośliny, których owocami i nasionami żywią się ptaki. Uzupełnieniem jest tablica edukacyjna z gatunkami ptaków i owadów. „Ptasia stołówka” w naturalny sposób łączy się ze strefą poświęconą warstwom lasu, tworząc podszyt posadzony w istniejącej skupinie drzew. Jako runo leśne nasadzone zostały byliny chronione. Kolejnym elementem naszego ogródka są 3 duże drewniane gazony do hodowli ziół, kwiatów i warzyw, które zostały posadzone i posiane przez najmłodszych uczniów. Zadbaliśmy również o stanowisko, na którym od dawna już segregujemy śmieci. Pojemniki przeniesione zostały w miejsce wyznaczone istniejącym żywopłotem i opatrzone tablicami edukacyjnymi. Na skarpie przed budynkiem szkoły ustawiona została stacja meteorologiczna i tablica dydaktyczna. W każdej części naszego ogrodu wykorzystaliśmy istniejące nasadzenia. Każdy gatunek opatrzony został tabliczką identyfikacyjną z nazwą rośliny.

Szkoła otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 30.960,00 zł. Wkład własny wynosi 8.708,00 zł, a całość przedsięwzięcia kosztować będzie 39.668,00 zł.

Serdeczne podziękowanie dla Rady Rodziców, sklepiku szkolnego oraz Radnej Gminy Ozorków Pani Anny Sowińskiej za finansowe wsparcie przedsięwzięcia składa

Alicja Goślińska Dyrektor Zespołu Szkół w Modlnej.

Otwarcie ogródka dydaktycznego w Zespole Szkół w Modlnej


II Rajd Szlakiem Bohaterów I i II Wojny Światowej

II Rajd Szlakiem Bohaterów I i II Wojny Światowej

 

W poniedziałek 22 czerwca br. wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Modlnej wraz z wychowawcami i opiekunami wzięli udział w II Rajdzie Szlakiem Bohaterów I i II Wojny Światowej.

Ponownie jak w zeszłym roku wszyscy uczestnicy zebrali się na boisku szkolnym podczas pierwszej godziny lekcyjnej, gdzie zostali powitani przez dyrekcję szkoły oraz organizatorów rajdu. Następnie każda grupa otrzymała apteczkę, kamizelki odblaskowe, kopertę z wytyczoną trasą oraz znaczki uczestników rajdu, które wszyscy przypięli sobie w widocznym miejscu.

W drogę wyruszyło pięć grup pieszych, które z zależności od wytyczonych tras przemierzało miejscowości takie jak: Modlna, Sokolniki Parcela, Celestynów, Grabiszew, Małachowice i Małachowice Kolonia. Klasy I i II gimnazjum podjęły się przebycia tras rowerowych. Uczniowie klasy I gimnazjum, dotarli, aż do miejscowości Rogóźno, w której znajduje się pomnik upamiętniający wymordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców. Rok starsi koledzy wyruszyli do miejscowości Dzierżązna, ich celem było odnalezienie pomnika poświęconego pamięci męczeńskiej pracy dzieci polskich więzionych przez hitlerowców w Dzierżąznej w latach 1943 – 1945. Uczniowie klas V i VI, mieli specjalne zadanie stoczenia ze sobą „Bitwy w Małachowicach”, na szczęście placem boju okazało się okoliczne boisko, a bronią piłka. Po walecznym starciu, wojacy mogli nabrać sił pokrzepiając się poczęstunkiem przygotowanym przez mieszkanki Małachowic. Ponadto wszystkich piechurów odwiedzali podczas wędrówki zaproszeni do współpracy goście: członkowie Sekcji Kolarskiej Szwadron im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitiańskich, którzy zaciekawili uczniów nietuzinkowymi opowieściami, z czasów II wojny światowej.

Około godziny 11.00 wszystkie grupy zaczęły docierać, na miejsce zbiórki, gdzie po złożeniu meldunku z wyprawy, uczestnicy mogli się posilić sycącą grochówką. Rajd zakończył się apelem, podczas którego zaprezentowano zdawczą prezentację multimedialną (zobacz poniżej). Podczas zakończenia przemówił jeden z zaproszonych gości p. Stanisław Frątczak oraz p. Dyrektor p. Alicja Goślińska. Każda z klas otrzymała pamiątkowe Dyplomy ukończenia II Rajdu Szlakiem Bohaterów I i II Wojny Światowej.

Prezentacja z II Rajdu Szlakiem Bohaterów I i II Wojny Światowej

 

Organizatorzy:

p. Dorota Kluska

p. Marzena Olczak

p. Magdalena Jagodzińska

 

 


 

„LEKCJA ZDROWIA Z ZESPOLE SZKÓŁ W MODLNEJ”

Dnia 16 czerwca br. w uczniowie klasy III SP Zespołu Szkół w Modlnej wzięli udział w „Lekcji zdrowia”. Lekcja została przeprowadzona przez pracowników Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Łodzi, w ramach promocji i rozpowszechnia programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Część teoretyczna składała się z wykładu o tym w jaki sposób i jakie produkty należy spożywać, a jakich należy unikać. Podczas późniejszej dyskusji dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat zdrowego ożywiania. Następnie odbyła się część praktyczna, podczas której uczniowie wraz z opiekunkami – p. Hanną Stefaniak i p. Magdaleną Jagodzińską oraz pod okiem pracowników ARR OT Łódź, przygotowywali przepyszne owocowo-warzywne koreczki, kolorowe kanapeczki, zdrowe szaszłyki oraz pełen witamin koktajl mleczno-owocowy. Lekcja prowadzona była w sposób luźny i zabawowy, co spowodowało, że dzieci były bardzo zadowolone. Dostawcą wszystkich wykorzystanych produktów była Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie. Na koniec  spotkania wszystkim uczestnikom spotkania wręczono „Dyplomy Uczestnictwa”  wraz z upominkami ufundowanymi przez  Agencji Rynku Rolnego.

Magdalena Jagodzińska