Strona Główna

 


 

 


Nasza szkoła uczestniczy w programach:

owoce i warzywa multisport

 

Zaopatrzenie w programie "Owoce i warzywa w szkole"i "Szklanka mleka" realizowane przez GS Ozorków

 

 

 


Szkolna dyskoteka dla uczniów klas IV- VI

W czwartek 17 listopada, 50 uczniów klas starszych Szkoły Podstawowej uczestniczyło w dyskotece szkolnej organizowanej przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie bawili się od godziny 16 do 19.30 przy muzyce serwowanej przez ich starsze koleżanki, Natalię Kusztelak i Anię Dobrowolską. Opiekę nad uczniami sprawowały opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p. K. Koszek, p. M. Brym-Osińska oraz p. M. Jagodzińska. W połowie imprezy uczniowie posilili się pizzą. Wszyscy uczestnicy dyskoteki, opuszczali szkołę w dobrych nastrojach i z uśmiechami na twarzy.

 Dzień Bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Modlnej

W ramach Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 7 listopada 2016 roku na terenie naszej szkoły obchodziliśmy Dzień Bezpieczeństwa. Z tej okazji zaprosiliśmy strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Ozorkowa oraz funkcjonariuszy Policji z Ozorkowa. Celem spotkania było kształtowanie i utrwalanie zasad prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Ponadto uczniowie utrwalili sobie przepisy ruchu drogowego. Spotkanie odbyło się dla wszystkich uczniów począwszy od 4-latków po klasę III gimnazjum. Oprócz pogadanki, policjantki najmłodszym uczniom rozdały malowanki dotyczące omawianych zagadnień oraz ulotki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedstawiciele klasy II gimnazjum przygotowali dla społeczności szkolnej pokaz udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo strażacy omówili i pokazali sprzęt ratowniczy, który wykorzystują w swojej codziennej pracy. Na zakończenie odbył się pokaz samochodu Straży Pożarnej i Policji. Tematyka spotkania cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczniowie uzyskali od gości odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.

Podsumowaniem całego dnia było przygotowanie przez uczniów klas I-III szkoły podstawowej plakatów dotyczących bezpieczeństwa.

Anna Pisera

Agnieszka Stańczyk

 

 


 

 

W Modlnej „Bawimy się logicznie!”

W październiku w ramach programu "mPotęga" zorganizowana została kolejna matematyczna gra terenowa. Uczestnicy zmierzyli się z zadaniami związanymi z grą TANGRAM. Musieli ułożyć odpowiednie figury w wyznaczonym czasie, co wbrew pozorom nie było łatwe. Zasady różnych gier matematycznych i logicznych są systematycznie objaśniane podczas warsztatów dla uczniów i ich rodziców. Efekty widać było podczas turnieju międzyklasowego, w którym zwyciężyła uczennica klasy IV Angelika Błaszczyk. Drugie miejsce zajęła uczennica klasy VI Jasmina Kaźmierczak, a trzecie uczeń klasy V Kacper Osiński. Zwycięzcy nagrodzeni zostali grami, zakupionymi również w ramach projektu.

Ilość chętnych osób uczestniczących w warsztatach i biorących czynny udział w grach wrasta z każdym tygodniem. Uczniowie i ich rodzice przygotowują się do Rodzinnego Turnieju Gier Logicznych, który zorganizowany zostanie w listopadzie. Na zwycięzców czekają nagrody.

Koordynator projektu: Tomasz Roszkowski

 


 

 

Pół miliona złotych dla Gimnazjum w Modlnej!

Od stycznia 2017 roku do grudnia 2018 r. realizowany będzie projekt edukacyjny Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Został on pozytywnie oceniony w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Ogólna wartość projektu wynosi 456 469,25 zł. Ze środków unijnych szkoła otrzyma 424 203,25 zł.

Projekt zakłada wykonanie pracowni do nauczania fizyki, chemii, biologii i geografii z nowoczesnym sprzętem i pomocami dydaktycznymi, zakup pomocy do matematyki i języków obcych oraz sprzętu komputerowego do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów. Wszystko służyć ma nauczaniu z wykorzystaniem metody eksperymentu, jak również realizacji zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje kluczowe, takie jak języki obce, przedmioty przyrodnicze, matematykę, przedsiębiorczość.

Alicja Goślińska

 

 


 

KONKURS „PLANSZOWA GRA ORTOGRAFICZNA”

W poniedziałek, 17 października 2016 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Ozorkowie pod Patronatem Starosty Zgierskiego pt. „Planszowa Gra Ortograficzna”. Konkurs polegał na stworzeniu gry planszowej związanej z zasadami ortograficznymi. Opiekunem konkursu był pedagog szkolny. I miejsce w kategorii gimnazjów zajęła Marcelina Wierzbowska uczennica klasy III za grę dydaktyczną „Ó czy U”, a w szkole podstawowej za „Bingo Ortograficzne” II miejsce zajęła Maja Kaczuk uczennica klasy V. Wyróżnienia w konkursie otrzymali także uczniowie klasy I gimnazjum Kamil i Dawid Derleccy oraz uczennica klasy V szkoły podstawowej Klaudia Derlecka. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy życzymy dalszych sukcesów.

Anna Pisera


 

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

W dniu 14 października 2016 r. na teranie naszej szkoły odbyła się ceremonia związana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Był to bardzo ważny dzień dla uczniów klas pierwszych. Gimnazjaliści wraz z wychowawcą przygotowali akademię pt. „Zagubieni”, a pierwszaki ze szkoły podstawowej krótki program artystyczny. Część oficjalną stanowiło uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszaków przez panią dyrektor Alicję Goślińską. Moment ten sprawił, iż stali się oni pełnoprawnymi uczniami naszej społeczności szkolnej.

Istotnym elementem ceremonii było przyznanie pani Justynie Pawlak, nauczycielowi wychowania fizycznego, nagrody Wójta Gminy Ozorków za bardzo dobre wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Ponadto pani dyrektor za zaangażowanie w pracę zawodową wyróżniła nauczycieli: Annę Sadecką, Magdalenę Jagodzińską, Annę Pisera, Agnieszkę Stańczyk, Joannę Banacką, Dorotę Kluska, Marzennę Rybak, Magdalenę Brym – Osińską, Małgorzatę Litwinowicz, Tomasza Roszkowskiego oraz pracowników administracji i obsługi: Justynę Skowrońską,Wiesławę Krawczyk, Dariusza Sieradzkiego, Anetę Lemańską, Dorotę Woźniak, Mariannę Jagodzińską, Małgorzatę Piątkowską i Ewę Chałupnik.

Wszystkim pracownikom życzymy dalszych sukcesów!

Anna Pisera

 


 

PUCHAR DYREKTORA ZS W MODLNEJ - PRZYZNANY!

13 października 2016 r. w Zespole Szkół w Modlnej odbył się „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora”. Pomysłodawcami byli uczniowie klasy II gimnazjum Fabian Karolak, Dawid Granosik i Bartłomiej Chałupnik. Zawody zorganizowane zostały w ramach projektu edukacyjnego, w którym chłopcy wzięli udział. Do turnieju zastali zaproszeni reprezentanci Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, Gimnazjum w Zespole Szkół w Leśmierzu i Solcy Wielkiej. Dla wszystkich drużyn zostały przewidziane puchary, dyplomy oraz statuetki dla najlepszego bramkarza i strzelca turnieju, których fundatorem była dyrektora szkoły Alicja Goślińska, która też, wspólnie z uczniami biorącymi udział w projekcie, otworzyła rozgrywki. Zawodnicy zostali zapoznani z regulaminem rozgrywek.

Zawody rozgrywane był na zasadzie „każdy z każdym”. Każda drużyna rozegrała 3 mecze. Uczniowie ZS w Modlnej zajęli drugie miejsce. Zwycięzcą zawodów zostali chłopcy z Gimnazjum nr 1 Ozorkowie, trzecie miejsce przypadło Gimnazjum w Zespole Szkół w Leśmierzu, a czwarte Solcy Wielkiej. Najlepszym strzelcem zawodów został piłkarz z Gimnazjum nr 1 Kacper Gieraga, a bramkarzem, który obronił wszystkie strzały, okazał się uczeń naszego gimnazjum Fabian Karolak, który jednak uznał klasę innego zawodnika i przekazał statuetkę Adrianowi Bednarkowi z Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie. Pani Dyrektor, doceniając gest Fabiana, obiecała ufundowanie statuetki ex aequo.

Dla wszystkich uczestników turnieju przewidziana została gorąca herbata i zupa. Zawodom towarzyszyły wielkie emocje, zaangażowanie i walka do ostatniej minuty zgodnie z zasadami fair play.

Gratuluję zawodnikom z Modlnej bardzo dobrej gry i życzę upragnionego I miejsca. Mam nadzieję, że turniej będzie cykliczną imprezą w naszej szkole.

Justyna Pawlak


 


 

 

BAW SIĘ LOGICZNIE!


Z początkiem września w Szkole Podstawowej w Modlnej rozpoczęła się realizacja projektu matematyczno-logicznego mFundacji. Za uzyskaną dotację 3.800 zł zakupiono pakiet gier do użytku w domu i w świetlicy szkolnej. Stworzony został świetlicowy kącik gier. Nauczyciele matematyki prowadzą warsztaty dla uczniów i rodziców, zapoznając ich z zasadami poszczególnych gier i ucząc strategii rozgrywek. Zorganizowana została matematyczna gra terenowa, podczas której uczniowie klas IV-VI rozwiązywali zadania, krzyżówki i quizy matematyczne w terenie. Okazało się, że zabawa matematyką może odbywać się w dowolnych warunkach i sprawić wiele przyjemności i zadowolenia.

Tomasz Roszkowski

 

 


VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W dniu 30.09.1016 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w VI Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Edukacyjna akcja po raz kolejny zachęcała wszystkich do przypominania tabliczki mnożenia po okresie wakacji. W tym roku byliśmy jednym z 2977 Organizatorów Lokalnych tego międzynarodowego przedsięwzięcia. Tradycyjnie na początku tygodnia rozwieszone zostały na terenie szkoły plakaty promujące VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia oraz charakterystyczne dla akcji paski z przykładami, w których brakuje pojedynczych liczb. Uczniowie klas III –V szkoły podstawowej na lekcjach matematyki brali udział w przygotowanych grach i zabawach. Podzieleni na grupy uczniowie utrwalali tabliczkę mnożenia poprzez gry planszowe, kolorowanki, układanie puzzli oraz grę memory z odpowiednimi działaniami mnożenie i dzielenia w zakresie 100. Na koniec zajęć wszyscy uczniowie podchodzili do egzaminów. Pozytywny wynik tego krótkiego testu mnożenia nagradzany był laminowanym certyfikatem  Eksperta Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klasy trzeciej, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w tym projekcie, nagradzani byli oficjalnymi certyfikatami ze swoim imieniem i nazwiskiem.

Łukasz Oterski

Magdalena Brym – Osińska

Agnieszka Staniszewska

 


 

Pierwszy sukces naszych młodych piłkarzy

30 września nasi młodzi piłkarze wzięli udział w III Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Ozorków. Organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa nr 5 w Ozorkowie. Nasi zawodnicy zajęli IV miejsce, był to ich pierwszy turniej i pierwszy sukces. Należą im się wielkie brawa za zaangażowanie i walkę do końca. Gratulacje.


 


Wycieczka do Barbarki koło Torunia

Uczniowie z klasy IVA, IVB i VI Szkoły Podstawowej wzięli udział w wycieczce edukacyjno – promocyjnej w dniach 28-29.09.2016r. Trasa wycieczki obejmowała Ciechocinek, Barbarkę i Toruń.

W czasie pobytu w Szkole Leśnej na Barbarce uczniowie brali udział w ośmiogodzinnych warsztatach edukacyjnych: ”Ochrona przyrody w regionie”, gdzie poznawali formy ochrony przyrody w Polsce; „Jesień w lesie”, gdzie w czasie zajęć terenowych rozpoznawali zjawiska zachodzące jesienią w przyrodzie; ”Obserwacje ornitologiczne”, gdzie poznawali gatunki ptaków zamieszkujących niziny Polski oraz cechy charakterystyczne dla danego gatunku. Bardzo dużo frajdy sprawił uczniom udział w warsztacie plastycznym lepienie z gliny pod tytułem „Promocja ekologicznych zachowań w celu ochrony owadów zapylających”. Czas wyjazdu to aktywny wypoczynek na łonie natury, spacery ścieżkami przyrodniczymi oraz atrakcje na placach zabaw, siłowni i w kącikach przyrodniczych na terenie Osady Leśnej Barbarka.

Dużo radości sprawiło dzieciom zwiedzanie Ciechocinka i Torunia. Zobaczyliśmy największą atrakcję Ciechocinka Tężnie - unikatową i największą w Europie konstrukcję drewnianą do odparowywania wody z solanki. Urzekł nas Park Zdrojowy, a w nim dywany kwiatowe, Fontany „Jaś i Małgosia”, „Żabka”, „Grzybek” oraz Muszla Koncertowa, Teatr Letni i przepiękne budynki Łazienek. W Toruniu spacerowaliśmy nad Wisłą Bulwarem Filadelfijskim. Widzieliśmy Ratusz Staromiejski, Starówkę, Krzywą Wieżę, Pomnik Mikołaja Kopernika, Toruńskiego Flisaka i Osiołka. W czasie zwiedzania uczniowie promowali Gminę Ozorków na terenie Miasta Torunia i Miasta Ciechocinek.

Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu Panu Wójtowi Gminy Ozorków Tomaszowi Komorowskiemu i Firmie Transportowej GERAGA z Ozorkowa.

Małgorzata Litwinowicz

 

 


 

Akcja "Sprzątanie Świata"


 


My w Nieborowie i Arkadii

W dniu 19 września 2016r. odbył się wyjazd uczniów klas IIA i IIB Szkoły Podstawowej i I Gimnazjum do Muzeum w Nieborowie i Arkadii, które jest oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Zostaliśmy zakwalifikowani do programu „Kultura dostępna” realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego programu wzięliśmy udział w bezpłatnych lekcjach muzealnych - warsztatach. Młodsi uczniowie poznawali muzeum poprzez łączenie nauki z zabawą były to warsztaty „Taniec dworski”, gdzie przebierali się w stroje książąt i księżniczek oraz przyswajali sobie tajniki tańca dworskiego. W strojach z epoki zaprezentowali układ taneczny. Taniec był bowiem zawsze środkiem kształtującym sposób bycia, zachowania, poruszania się. Na warsztatach dziewczynki wykonały przepiękne wachlarze, a chłopcy muchy. Zwiedzili również Pałac Radziwiłłów z historycznymi wnętrzami. Dla gimnazjum odbyły się „Zajęcia o drzewach” – lekcja ekologiczna w pięknej scenerii pałacowych ogrodów. Uczniom zostały przypomniane podstawowe gatunki drzew oraz poznali ich właściwości czyli przydatność w różnych dziedzinach życia i sposoby zastosowania w ogrodach w zależności od stylu. W drodze powrotnej zwiedziliśmy sentymentalno-romantyczny ogród księżnej Heleny Radziwiłłowej w Arkadii.

Małgorzata Litwinowicz

 


 

Piknik Historyczny w Zespole Szkół w Modlnej 

77. ROCZNICA BITWY NAD BZURĄ W MODLNEJ

 


 

Akcja „Narodowe Czytanie”!!!

Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku czytane było „Quo Vadis”. Nasza szkolna akcja miała miejsce w poniedziałek 5 września. W klasach czytano fragmenty sienkiewiczowskiej powieści. Pani M. Rybak wraz z p. M. Jagodzińską wykorzystały prezentację multimedialną o Sienkiewiczu do zapoznania uczniów z życiorysem noblisty. Uczniowie klas I i III gimnazjum, w ramach lekcji języka polskiego prowadzonej przez p. Dyrektor Alicję Goślińską, stanęli przed wyjątkowym zadaniem ,wcielenia się w rolę wybranej przez siebie postaci z „Ouo Vadis”. Nie zabrakło pięknych Ligii, przystojnych Marków Winicjuszy, eleganckich Petroniuszy i dobrej Eunice. Pojawił się również silny i odważny Usrus. Największe zainteresowanie wśród młodzieży wzbudził szalony cesarz rzymski Neron. Akcja „Narodowego czytania” zyskała sympatię wśród uczniów, ponieważ z dużym zainteresowaniem słuchali sienkiewiczowskiej prozy.

Magdalena Jagodzińska

 

 


Program „JuniorSport” w Zespole Szkół w Modlnej

 

Od września w Zespole Szkół w Modlnej w ramach programu „JuniorSport” (wcześniej „MultiSport”) odbywają się bezpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Jest to kolejna edycja programu, w którym nasza szkoła bierze udział. Program „JuniorSport” powstał w trosce o poprawę zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Program prowadzony jest w wymiarze 3 x w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych.

Justyna Pawlak 

WAKACYJNA CHEMIA W GIMNAZJUM W MODLNEJW dniach 11-15.07.2016 w naszym gimnazjum odbyły sie warsztaty chemiczne, przeprowadzone przez wolontariuszy fundacji „Przyszłość w nauce - CHEMIK" i nauczyciela Tomasza Roszkowskiego. Głównym celem warsztatów było propagowanie przedmiotów ścisłych. W zajęciach wzięło udział 22 gimnazjalistów.

W programie warsztatów były pokazy ciekawych doświadczeń z chemii i fizyki. Pierwszego dnia prezentował je chemik Pan Tomasz Deptuła, wykorzystując przywiezione przez siebie odczynniki i sprzęt. W drugim dniu uczniowie samodzielnie dokonywali analiz nieznanych związków chemicznych w celu ich identyfikacji, odkrycia ich budowy i znalezienia nazwy. Uzupełnieniem doświadczeń były prezentacje, pokazy i pogadanki przeprowadzane w sali multimedialnej. Trzeciego i czwartego dnia odbył się sprawdzian wiedzy i konkurs chemiczny, a uczniowie samodzielnie wykonywali ćwiczenia, przygotowując się do pokazu, który odbył się dnia 15 lipca. Wzięli w nim udział młodsi uczniowie, uczestnicy półkolonii letnich. Swoją obecnością zaszczycił nas również sekretarz gminy Pan Witold Kosmowski. Pokazy doświadczeń uczniowie wykonywali samodzielnie, omawiając kolejne etapy, które czasem bywały zaskakujące.

Po wysiłku umysłowym w wolnym czasie gimnazjaliści grali w piłkę siatkową i koszykówkę w sali gimnastycznej, aby mieć siłę do pracy korzystali ze śniadań i obiadów.

Naszym gimnazjalistom bardzo podobała się taka forma poznawania chemii, niektórzy z nich planują pracę jako wolontariusze fundacji, więc mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Tomasz Roszkowski

Zdjęcia: Bartłomiej Barylak

 

 

 


 

PÓŁKOLONIE LETNIE W ZESPOLE SZKÓŁ W MODLNEJ

 

W dniach 7-15 lipca 2016 r. w Zespole Szkół w Modlnej odbywały się półkolonie letnie finansowane przez Gminę Ozorków. Opiekę wychowawczą nad 56 uczniami w wieku od 6 do 15 lat sprawowały Panie Agnieszka Stańczyk, Małgorzata Litwinowicz, Justyna Pawlak i Hanna Stefaniak. Szkoła wzięła udział w akcji „Bezpieczne wakacje”, promując wśród uczniów zdrowy i bezpieczny wypoczynek.

Program kulturalno-oświatowy opierał się przede wszystkim na ukazaniu uczestnikom zdrowych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego oraz profilaktyce uzależnień. Pierwszego dnia odbyła się całodniowa wycieczka do Torunia, podczas której dzieci zwiedzały miasto, odwiedziły planetarium i Muzeum Piernika. Dużą atrakcją było samodzielne wypiekanie pierników, które później można było zabrać ze sobą na pamiątkę wizyty w mieście Kopernika. W kolejnych dniach odbyły się wyjazdy na basen w Ozorkowie i do Grotnik na kąpielisko „Nad Lindą” oraz na basen ozonowy w Nowej Gdyni, gdzie pod okiem ratowników dzieci zażywały kąpieli wodnych. Ratownicy przeprowadzili szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. W Nowej Gdyni dużą atrakcją były rozgrywki na kręgielni. Ciekawym doświadczeniem była wizyta w Arkadii i Nieborowie, gdzie półkoloniści zwiedzali zespoły pałacowe i wzięły udział w warsztatach „Higiena wieków minionych” w ramach programu „Kultura dostępna” realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzieci samodzielnie wykonały mydełka, z których później korzystały w domach. Odbył się również wyjazd do kina „Cinema City” w Łodzi na film „Angry Birds”. Podsumowaniem półkolonii był piknik w szkole i warsztaty „Bezpieczne wakacje” prowadzone przez animatora. Półkoloniści przy muzyce i podczas tańca utrwalali zasady bezpiecznego wypoczynku.

Uczestnicy mieli zapewnione śniadania w formie bufetu i obiady.

Składamy podziękowania władzom Gminy Ozorków i przyjaciołom szkoły: GS „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie, firmie „Polska Woda”, hurtowni „Dana” w Cedrowicach, Panu Zygmuntowi Dubielakowi z firmy „Dubimex”, Pani Renacie Amrozińskiej, Panu Jarosławowi Ptasikowi, Państwu Piotrowi i Małgorzacie Piątkowskim oraz Panu Stanisławowi Ochocie.

 

Kierownik półkolonii: Alicja Goślińska


 


 

Program „mPotęga” w Szkole Podstawowej w Modlnej

Fundacja mBanku rozstrzygnęła III edycję programu grantowego mPotęga. Tegoroczna, ogólnopolska, edycja była rekordowa: nagrodzono aż 210 z 880 nadesłanych wniosków. Łączna kwota przyznanych grantów jest ponad trzykrotnie wyższa niż w ubiegłym roku i sięgnęła 1,2 mln zł. mPotęga to program grantowy prowadzony przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć. U podstaw „mPotęgi” leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata liczb.

Wśród projektów nagrodzonych grantami, jako jeden z 12 w województwie łódzkim, znalazł się projekt „Baw się logicznie!”, który od września 2016 r. będzie realizowany w SP w Modlnej. Otrzymamy dotację w kwocie 3800 zł. Będzie ona przeznaczona przede wszystkim na zakup gier matematycznych i logicznych do tworzonego Świetlicowego Kącika Gier Logicznych. W ramach programu realizowane będą warsztaty dla uczniów i rodziców, które pokażą, jak gry mogą pomóc w nauce matematyki. Efekty warsztatów podsumowane zostaną w Międzyklasowych i Rodzinnych Turniejach Gier Logicznych. Zorganizowane zostaną terenowe gry matematyczne, podczas których uczniowie, rodzice i zaproszeni goście będą mogli zmierzyć się z łamigłówkami logicznymi. Na zwycięzców i uczestników czekać będą nagrody i upominki, również logiczno-matematyczne. Koordynatorem projektu będzie Pan Tomasz Roszkowski.

Z niecierpliwością oczekujemy startu naszego programu, a przede wszystkim na zakładane rezultaty, czyli wzrost umiejętności matematycznych.

Alicja Goślińska

 

 


 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół w Modlnej

Fotorelacja

Polonez w wykonaniu klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum


 


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Modlnej w ZOO w Płocku

W poniedziałek 20 czerwca 2016 roku odbyła się wycieczka do ZOO w Płocku. Uczestniczyli w niej uczniowie z klasy "0", IA i IB Szkoły Podstawowej w Modlnej wraz z wychowawczyniami p. Zdzisławą Józwiak, p. Hanną Stefaniak i p. Agnieszką Stańczyk. Pierwszym punktem programu były warsztaty pt.: "W co ubierają się zwierzęta?". Uczniowie poznali rożne pokrycia ciała zwierząt i ich funkcje, rozpoznawali z jakiego zwierzęcia pochodzi dane pokrycie ciała. Mieli możliwość dotykania skór, piór, skorup oraz żywych zwierząt. Następnym punktem programu było zwiedzanie ZOO. Uczniowie wzbogacili wiedzę na temat dzikich zwierząt żyjących na różnych kontynentach. W programie nie mogło zabraknąć wizyty w sklepie z pamiątkami. Uczniowie z klasy IA i IB zrobili niespodziankę swoim mamom, wysyłając własnoręcznie wypisane pocztówki przedstawiające różne zwierzęta. Duże wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobiła Wisła. W drodze powrotnej był przystanek w McDonald's, gdzie uczniowie zjedli ciepły posiłek. Uczniowie pełni wrażeń wrócili do domów.

Agnieszka Stańczyk

 

 


 

FOTORELACJA Z ZIELONEJ SZKOŁY - MAZURY


 

"Mam Talent" Występ w wykonaniu dziewcząt z klasy IV 

Puchary Wójta rozdane!!!

W dniu 7 maja 2015 roku rozegrany został Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ozorków. Tegorocznymi gospodarzami był Zespół Szkół w Leśmierzu.

Drużyny podzielone zostały na trzy kategorie. Szkoły z Leśmierza, Solcy Wielkiej i Modlnej wystawiły do gry drużyny chłopców z klas podstawowych i gimnazjalnych. Trzecią kategorię stanowiły drużyny żeńskie składające się z gimnazjalistek Zespołu Szkół w Modlnej i Leśmierza. Jako pierwsi na boisko wkroczyła drużyna chłopców ze szkoły podstawowej w składzie: Julian Kmieć, Miłosz Kolasa, Krystian Gomulak, Adam Barylski, Jakub Bednarek, Gracjan Błachowicz, Piotr Turek, Dawid Granosik, Bartłomiej Chałupnik, Pierwszy mecz rozegrali z drużyną z Solcy Wielkiej, wygrywając 4:0. Pełni nadziej przystąpili do drugiego meczu z drużyną gospodarza, choć przegrali nie można im zarzucić braku woli walki. Należy zaznaczyć, że drużyna była najmłodszą w tej kategorii. Przede wszystkim są to uczniowie klasy V, więc jest to dobry prognostyk na przyszłość.

Po meczach szkoły podstawowej do boju przystąpiły drużyny chłopców w kategorii gimnazjum. Nasi chłopcy w składzie: Damian Banasiak, Dawid Kuna, Bartłomiej Karolak, Piotr Wojtczak, Michał Olejniczak, Dawid ...Mateusz Chałupnik, Mateusz Krajewski, Michał Chałupnik, wygrali z Gimnazjum w Leśmierzu i zremisowali z Gimnazjum w Solcy Wielkiej. Na koniec turnieju zagrały dziewczęta. Nasza damska drużyna w składzie: Daria Kmieć, Ewelina Sobczak, Klaudia Kusztelak, Angelika Pietrzak, Natalia Zawierucha, Anna Dobrowolska, Natalia Kusztelak, Agnieszka Wołowska, Julia Witczak, pokonała zespół z Leśmierza 7:0.

Po zaciętej walce na boisku wspartej żywiołowym dopingiem na trybunach, zostali wyłonieni zwycięzcy:

W kategorii drużyn chłopców ze Szkół Podstawowych kolejno uplasowały się:

  • I miejsce-Leśmierz

  • II miejsce-Modlna

  • III miejsce-Solca Wielka

W kategorii drużyn chłopców z klas gimnazjalnych:

  • I miejsce-Solca Wielka

  • II miejsce-Modlna

  • III miejsce-Leśmierz

W kategorii drużyn żeńskich z szkół gimnazjalnych:

  • I miejsce-Modlna

  • II miejsce-Leśmierz

Punktem kulminacyjnym było wręczenie dyplomów i pucharów przez Wójta Gminy Ozorków- Tomasza Komorowskiego.

Trzeba przyznać, że poziom gry naszych młodych piłkarzy wzrasta, ale nie tylko ich, również kibice bogatsi są w slogany i hasła dopingujące swoich zawodników.

Czekamy na kolejne piłkarskie emocje w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Daria Kmieć

Justyna Pawlak